Artikelen door

Insolventieprocedure in Spanje: Rechtsvorderingen tot herstel en Bedrog van Schuldeisers

Een insolventieprocedure in Spanje is een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid wanneer een natuurlijke of rechtspersoon insolvent wordt en niet meer in staat is alle verschuldigde betalingen te verrichten, en de hulp van de handelsrechtbank nodig heeft.   Deze procedure is een manier die door ondernemingen wordt gebruikt om te trachten hun patrimoniale situatie vlot […]