Artikelen door

Overeenkomst tussen Spanje en Nederland ter vermijding van dubbele belastingheffing

Aan de Costa del Sol bevindt zich een belangrijke kolonie Nederlanders die ons land als permanente verblijfplaats hebben gekozen. Het goede klimaat en de vriendelijkheid van de bevolking zijn belangrijke attracties die zij in aanmerking hebben genomen om zich in ons land te vestigen.   Zodra een “buitenlander” fiscaal inwoner van ons land wordt (door […]

Toepassing van Verdragen ter Voorkoming van Dubbele Belasting

Een Verdragen ter Voorkoming van Dubbele Belasting (DTA) is een bilateraal internationaal verdrag tussen twee staten, waarbij zij bepalen op welke wijze de inkomsten die de onderdanen van het eerste land in dat land verwerven, worden onderworpen aan het belastingstelsel van het tweede ondertekenende land en vice versa, d.w.z. op welke wijze de inkomsten die […]

Koppeling van taxaties die door andere administraties zijn uitgevoerd. Vorige taxatie overeenkomsten

Vandaag gaan we een zeer interessant onderwerp behandelen en een zeer belangrijke fiscale transcendentie.   Zoals velen van u weten, is het in Andalusië mogelijk (via de website van de JUNTA DE ANDALUCIA) de minimale fiscale waarde van in Andalusië gelegen eigendommen (zowel stedelijk als landelijk) te berekenen, met het oog op de afrekening van […]