Koppeling van taxaties die door andere administraties zijn uitgevoerd. Vorige taxatie overeenkomsten

Vandaag gaan we een zeer interessant onderwerp behandelen en een zeer belangrijke fiscale transcendentie.

 

Zoals velen van u weten, is het in Andalusië mogelijk (via de website van de JUNTA DE ANDALUCIA) de minimale fiscale waarde van in Andalusië gelegen eigendommen (zowel stedelijk als landelijk) te berekenen, met het oog op de afrekening van de overdrachtsbelasting en het zegelrecht (I.T.P) en de successie- en schenkingsbelasting (I.S.D).

 

Bovenstaande verklaring moet worden genuanceerd naar gelang van het specifieke geval:

  • Indien de aangegeven waarde van een eigendom (in een openbare akte) hoger is dan de minimumwaarde van de belasting, is de belastingplichtige verplicht met het oog op de betaling van de IBP en/of de IBD de in de akte aangegeven waarde aan te geven, waardoor hij het risico vermijdt dat hij een cheque ontvangt van de Junta de Andalucía.

 

  • Indien de aangegeven waarde van een eigendom (in een openbare akte) gelijk is aan de minimumwaarde van de belasting, kan de belastingplichtige de in de akte aangegeven waarde aangeven voor de betaling van de I.T.P. en/of de I.S.D., waardoor hij het risico vermijdt een cheque te ontvangen van de Junta de Andalucía.

 

  • Indien de aangegeven waarde van een onroerend goed (in openbare akte) lager is dan de fiscale minimumwaarde, moet de belastingplichtige, met het oog op de betaling van de B.T.W., de fiscale minimum waarde aangeven, indien hij wil voorkomen dat hij een controle-onderzoek ontvangt en een bijkomende vereffening, met belangen van vertraging en in sommige gevallen met sanctie.

 

Via de website van de Junta de Andalucía is het mogelijk de fiscale minimumwaarden van de eigendommen te kennen met het oog op de betaling van de overdrachtsbelasting en het zegelrecht en van de successie- en schenkingsbelasting.

 

https://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ov/valoracion/valoracion.htm

 

Het is van belang erop te wijzen dat er twee soorten taxaties zijn, een “informatieve” taxatie en een “bindende” taxatie.

 

Om de bindende taxatie te verkrijgen, zoals wij hebben kunnen nagaan door de webtoepassing te raadplegen, is een elektronische handtekening nodig, en moet het verzoek worden ingediend door de eigenaar van het “eigendom”.

 

 Het verkregen “bindend” rapport zou 3 maanden geldig zijn en moet worden opgenomen in de openbare akte van overdracht van het onroerend goed in kwestie (aankoop, verkoop, kapitaalverhoging, schenking…).

 

Indien u niet over een elektronische handtekening beschikt, niet over de kadastrale gegevens van het onroerend goed beschikt, of niet gemachtigd bent (volgens het webplatform) om deze “bindende” taxatie te verkrijgen, bestaat er een andere mogelijkheid om deze te verkrijgen, namelijk door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de belastingdienst van Andalusië. De formulieren om deze procedure uit te voeren (tenminste voor rustieke eigendommen) zijn gewoonlijk niet beschikbaar op de website van de Junta de Andalucía, zodat het nodig zou zijn ze aan te vragen in een van de delegaties van de Junta, of in de kantoren.

 

In de meeste gevallen beperken de “adviseurs” zich tot het aanvragen van een “informatieve” waardebepaling (zonder elektronische handtekening), omdat zij van mening zijn (wat waar is) dat de cliënt door toepassing van deze via het webplatform van de Junta verkregen waarde geen aanvullende vereffening van de Junta de Andalucía zal ontvangen; zij vergeten echter de mogelijkheid dat andere belastingadministraties (bijvoorbeeld het belastingkantoor) deze “informatieve” waarde niet aanvaarden.

 

Het probleem is dat deze “informatieve” waardebepaling niet bindend is om door een andere administratie te worden aanvaard, dus bij Netlex adviseren wij onze klanten altijd om een “bindende” waardebepaling te vragen, om twee redenen:

 

  • Omdat het gratis is.
  • Omdat wij van mening zijn dat het zou kunnen worden gebruikt tegen eventuele controles uitgevoerd door andere administraties (bijvoorbeeld belastingdienst), allemaal krachtens de bepalingen van de T.E.A.C in haar resoluties van 14 mei 2019, en 9 april 2019 (RG 4610/2016) die het bindende karakter  heeft dat voor de Inspectie van belastingen de vorige waardering van onroerend goed uitgevoerd door bevoegde instantie van de Autonome Administratie vast te stellen.

 

Vorige taxatie overeenkomsten

 

Laten we een voorbeeld bekijken:

Laten wij ons het geval voorstellen van een persoon die voornemens is een onroerend goed dat hij ooit voor de prijs van 100.000 euro heeft verworven, in te brengen in een handelsvennootschap om het aan te tasten in de economische activiteit van die vennootschap.

 

  • Volgens de taxatie van de Junta de Andalucía (bindende taxatie) wordt het eigendom getaxeerd op 150.000€.
  • Volgens de taxatie van een “officieel taxatiebureau” wordt het eigendom getaxeerd op 200.000€.

 

Op grond van deze informatie rijst de vraag welk alternatief raadzaam zou zijn.

 

Welnu, in het onderhavige geval, als de belastingplichtige beschikt over een taxatie overeenkomst van het onroerend goed, afgegeven door de Junta de Andalucía (150.000€), die is opgenomen in de akte (in dit geval van kapitaalverhoging), zelfs als deze waarde lager is dan die welke is verkregen door middel van een taxatie door een onafhankelijke deskundige, begrijpen wij dat dit de referentiewaarde zou zijn die de belastingplichtige in aanmerking zou moeten nemen, zowel voor de liquidatie van de operatie in I. T.T.W., alsmede voor de aangifte van die overdracht in zijn I.R.P.F.-aangifte, om voornoemde redenen, zelfs indien hij een lager bedrag aan I.T.W. (Vennootschapsbelasting), en I.R.P.F. (Inkomstenbelasting) zou betalen.

 

Het lijkt erg vreemd om dit te zeggen, maar in het geval dat als waarde van de overdracht de hoogste waarde is gekozen die via een taxatie van onroerend goed is verkregen, loopt deze operatie het risico “naar boven” te worden gecontroleerd en gewijzigd door de inspectiediensten van de overheidsdienst voor belastingen (I.R.P.F), en van de belastingdienst van de Andalusische gemeenschap (I.T.P), aangezien deze door een deskundige verkregen taxatie niet bindend is. Er moet rekening mee worden gehouden dat de deskundigen van de belastingadministratie verschillende methodologieën kunnen gebruiken om de onroerende goederen te taxeren en dat elke methodologie een andere waarde oplevert; wij zijn evenwel van mening dat hun handen “gebonden” zouden zijn om een dergelijke taxatie te wijzigen, indien de belastingplichtige een eerdere bindende administratieve taxatie gebruikt die door de autonome administratie is uitgevoerd.

 

Volgens onze ervaring is de taxatie die wordt verkregen door middel van de toepassing die door de Junta de Andalucía wordt verstrekt, voor eigendommen die een kadastrale referentie hebben, gewoonlijk lager dan die welke door de onroerendgoed taxateurs wordt verstrekt en daarom is het een instrument dat door elke belastingadviseur in aanmerking moet worden genomen.

 

Het verkrijgen van eerdere administratieve taxaties zou echter in bepaalde gevallen niet de juiste manier zijn om eigendommen te taxere, in welk geval het raadzaam zou zijn een beroep te doen op de diensten van een onroerend-goed taxateur.

 

Bij Netlex asesores bieden wij onze klanten diensten aan voor de taxatie van onroerend goed, via adviezen van onafhankelijke deskundige taxateurs.

This post is also available in: Spaans Engels

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.